Skip to main content

Privacybeleid

Om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

100% HIP-magazine
Ondernemingsnummer: BE0685611737

Adres
Sterrewegel 21
8980 Koekelare

Welke gegevens worden verwerkt

Tijdens het invullen van het contactformulier op onze website, worden volgende gegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is het niet mogelijk onze diensten te leveren.

Derden

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Bewaringstermijn en inzage

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onbepaalde termijn, met het oog op een vlottere dienstverlening als terugkerende klant. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om om zijn/haar gegevens in te kijken, te verbeteren of de algehele verwijdering van zijn/haar gegevens aan te vragen. Elke aanvraag tot wijziging of verbetering zal zo snel als mogelijk verwerkt worden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijde en zonder voorafgaandelijke bekendmaking gewijzigd worden, in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Cookiebeleid

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze website kunnen cookies opgeslagen worden. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer of mobiel toestel kan plaatsen wanneer u de website bezoekt.

Het doel hiervan is om gedurende een bepaalde periode uw voorkeuren zoals gebruikersnaam, taal enz. te kunnen onthouden. Op die manier hoeft u deze instelling niet telkens opnieuw in te voeren als u andere pagina’s bezoekt. Cookies worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de het gebruik van de website te verzamelen, om zo de surfervaring te kunnen verbeteren.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de cookie banner of door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het aanvaarden van analytische cookies op deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.